Binnenkort komt er een grote update van deze website. Voor nu ligt onze prioriteit op de start van ons LOC in augustus 2023. Bezoek de informatieavonden voor meer informatie en uitleg over ons concept.

The future depends on what

we do in the present.”

Onze visie:

In Leer en ontwikkelcentrum De Bonte Boomhut willen we kinderen laten opgroeien tot verantwoordelijke, zelfbewuste jonge mensen, die hebben geleerd uitdagingen op een positieve en creatieve manier aan te gaan ​op basis van hun unieke talenten en kwaliteiten om zo een waardevolle bijdrage te leveren aan onze samenleving.

Hoe willen we dit vormgeven?

Ons centrum wordt een mini-samenleving: een plek waar kinderen al jong leren dat iedereen anders mag zijn en waar iedereen zijn eigen unieke talenten heeft. Waar kinderen conflicten tegenkomen en deze op een constructieve manier leren oplossen. In een groep moet je met elkaar overleggen en ben je samen verantwoordelijk. Compassie is een belangrijke waarde.​

Bij ons centrum ben je onderdeel van jouw vaste groep kinderen waarmee je een aantal dingen samen doet: de start van de dag, de dagafsluiting, het vieren van verjaardagen en feestdagen. Jouw groep heeft een vaste mentor en we streven naar maximaal 20 kinderen per groep. De mentor is er om jouw groep te begeleiden en is voor jou een aanspreekpunt. Jouw groep is als je gezin: een veilige haven waar je steeds weer op terug kan vallen en waarmee je bijzondere momenten in het jaar en jouw leven deelt.

Je bent ook lid van andere groepen: voor ieder vak werk je samen met kinderen op jouw niveau óf met kinderen die iets van jou of aan jou kunnen leren.  Professionals helpen jou daarbij en als je dat prettig vindt mag je daar zelf ook dingen in kiezen. Bij projecten werk je samen met kinderen met dezelfde interesses. Je kan daarvoor ook zelf voorstellen doen.

Binnen onze mini-samenleving leer je ook wie jij zelf bent: waar je kracht zit, welke eigenschappen jij hebt en je uniek maken, wat je nodig hebt om goed in je vel te zitten en in welke rol in de groep je het beste tot je recht komt. Als je dat weet is dat goed voor je welbevinden. Welbevinden is een combinatie van je goed voelen en goede relaties onderhouden, prestaties leveren en betekenis geven aan het leven.

We passen jouw Persoonlijk Ontwikkel Plan aan op jouw ontwikkeling in de mini-samenleving. We gaan daarbij uit van positieve psychologie en gebruiken daarbij de SDG’s als ons kompas.