Binnenkort komt er een grote update van deze website. Voor nu ligt onze prioriteit op de start van ons LOC in augustus 2023. Bezoek de informatieavonden voor meer informatie en uitleg over ons concept.

“Van gelukkige mensen met tijd en aandacht leer je de waardevolste dingen”

LOC Wijchen

De afgelopen jaren zijn er in heel Nederland kindcentra geopend die op een andere manier invulling geven aan de onderwijs- en opvangbehoeften van kinderen en hun ouders. Veel van deze initiatieven zijn inmiddels goedlopende kindcentra met mooie resultaten in de ontwikkeling van de kinderen die er heen gaan.

Vanaf de zomer van 2023 starten we in Wijchen ook met een vernieuwend onderwijsconcept: Leer- en Ontwikkelcentrum De Bonte Boomhut.

De Bonte Boomhut is een initiatief van ouders. Deze ouders hebben samen met opvang (De Eerste Stap) en onderwijs (Samenwerkingsstichting Kans en Kleur) in Wijchen het concept uitgedacht en goedkeuring gekregen van het Ministerie van Onderwijs om het centrum te mogen starten. In dit centrum verzorgen we onderwijs en opvang voor kinderen van 4 tot 12 jaar oud. De Bonte Boomhut richt zich op het welzijn en de ontwikkeling van kinderen en heeft een aantal unieke kenmerken:

  • Kinderen leren en ontwikkelen het beste als zij goed in hun vel zitten. Het eigen welzijn en kennis over wie je als kind bent staan centraal. Activiteiten zijn daarop afgestemd.
  • Kinderen hebben elk een eigen ontwikkelplan en hebben daar naarmate ze ouder worden ook steeds meer stem in. Ze krijgen aanbod dat specifiek is voor hun behoeften en zijn niet afhankelijk van het aanbod op groepsniveau.
  • Onderwijs- en opvangtijd lopen door elkaar heen. Daardoor kan er in kleinere groepen gewerkt worden en kunnen kinderen door de dag heen kiezen voor bijvoorbeeld meer tijd om te ontspannen of meer tijd om te bewegen. Ook zal naarmate het centrum groeit ook extra ruimte ontstaan voor bijvoorbeeld muziekles of ergotherapie.
  • Kinderen hebben hun eigen vaste basisgroep met vaste professionals, maar worden ook begeleid door gespecialiseerde vakdocenten voor bijvoorbeeld rekenen of gym.